SNK | Quality Assistance

begeleidt bij de start van het notarieel-juridisch leven

Fase 1

De start

Bij de aankoop van een eigen woning, als u gaat samenwonen of trouwen of een bedrijf start, start vaak ook uw notarieel-juridisch leven.

Notariële akten waarmee u in deze fase te maken kunt krijgen, hebben vaak te maken met:

  • De aankoop van uw eigen woning
  • Een hypotheek als u in verband met de aankoop van die woning een geldlening aangaat
  • Een samenlevingsovereenkomst, met name als u met uw partner samen een eigen woning koopt
  • Testamenten
  • Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden waarin u afspraken maakt die afwijken van de wettelijke gemeenschap
  • Voogdbenoeming voor uw minderjarige kinderen. Kan ook als extra bepaling opgenomen worden in uw testament(en)
  • Verdeling van onroerend goed of aandelen die u samen met anderen bezit.
  • Oprichting vennootschap(pen) zoals een besloten vennootschap (B.V.), stichting e.a.

SNK geeft u inzicht in het maken van juridische keuzes die in deze fase een belangrijke rol kunnen spelen. Denkt u dan aan vragen waarom een samenlevingsovereenkomst belangrijk is als u samen een woning koopt, hoe u die woning het beste samen kunt aankopen als één van beiden meer eigen geld heeft, wie uw erfgenamen volgens de wet zijn en of dat ook degenen zijn die u zelf als erfgenamen zou willen, of hoe het zit met uw minderjarige kinderen als u iets zou overkomen.

Fase 2

Rond 40

Fase 3

Voor later