Skip to main content

DE ERFENIS

U kunt te maken krijgen met een erfenis na overlijden van een dierbare.
Na overlijden erven erfgenamen alle bezittingen van de overledene.
De bezittingen en schulden zijn dan eigendom van de erfgenamen samen en die kunnen alleen nog samen over de nalatenschap beschikken.

NOODZAKELIJKE STAPPEN INGEVAL VAN EEN ERFENIS

De erfgenamen moeten grofweg drie (3) zaken regelen als zij een erfenis krijgen:
1. aanvragen van een verklaring van erfrecht;
2. aangifte doen voor de erfbelasting;
3. verdelen van alles wat behoort tot de nalatenschap.
Van begin tot eind duurt het vaak een jaar of soms zelfs langer voordat u uw erfenis of erfdeel volledig ontvangt.

BANKREKENINGEN

Na overlijden worden bankrekeningen geblokkeerd en dat is natuurlijk onhandig als er betalingen moeten worden gedaan. De erfgenamen hebben een verklaring van erfrecht of verklaring van executele nodig, om de bankrekeningen te deblokkeren.

VERKLARING VAN ERFRECHT OF EXECUTELE

De notaris stelt de verklaring van erfrecht of executele op. Met deze verklaring kunt u aantonen dat u bevoegd bent te beschikken over bankrekeningen en andere zaken die deel uitmaken van de erfenis.

AANGIFTE ERFBELASTING

Binnen acht (8) maanden na het overlijden moeten de erfgenamen aangifte doen voor de erfbelasting.

VERDELING

Vervolgens kunnen de erfgenamen de erfenis verdelen.

DE NOTARIS

De notaris geeft vaak voorrang aan het afgeven van de verklaring van erfrecht of executele. Toch kan het iets langer duren voordat u een verklaring ontvangt, omdat de notaris altijd een aantal onderzoeken moet doen:

 • TESTAMENT
  Is er een testament, waardoor duidelijk is wie de erfgenamen zijn en hoe zij de erfenis verdelen.
 • GEMEENTE ONDERZOEK
  Is een afstammelingenonderzoek nodig bij de gemeente?
  Vaak is dat het geval als er geen testament is of de erfgenamen die recht hebben op de erfenis niet bij naam zijn genoemd in het testament.
 • ERFENIS AANVAARDEN
  Aanvaarden de erfgenamen de erfenis?

Elke erfgenaam heeft 3 mogelijkheden:

 • ZUIVER AANVAARDEN:
  de erfgenaam erft alle bezittingen, maar ook alle schulden. Voor de schulden wordt de erfgenaam met het eigen vermogen aansprakelijk als de bezittingen niet voldoende blijken om de schulden te kunnen voldoen;
 • BENEFICIAIR AANVAARDEN:
  De erfgenaam erft bezittingen, maar verklaart in privévermogen niet aansprakelijk te zijn voor schulden van de overledene;
 • VERWERPEN:
  De erfgenaam geeft aan geen erfgenaam te zijn.

BOEDELVOLMACHTEN EN AFWIKKELING

Zijn er meerdere erfgenamen die de erfenis delen en is er geen executeur aangewezen, dan kan het nodig zijn dat één van de erfgenamen ook namens de anderen kan tekenen. Daarvoor stelt de notaris dan boedelvolmachten op.

DE NOTARIS BEGELEIDT

Verder begeleidt de notaris de erfgenamen in de manier waarop de erfenis het beste kan worden afgewikkeld. De erfbelasting speelt daarin een doorslaggevende rol.

DE BELASTINGDIENST

Wie een erfenis ontvangt, moet in principe erfbelasting betalen over het bedrag dat hij of zij erft.
Voor iedereen is een bedrag vrijgesteld en de hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de relatie met de overledene.

VRIJSTELLINGEN ERFBELASTING

De vrijstellingen voor de erfbelasting voor het belastingjaar 2024 zijn:

 • Echtgenoot, Partner (geregistreerd of samenwonend)
  EUR 795.156
 • Kind, pleegkind, stiefkind of kleinkind
  EUR  25.187
 • Kind met een beperking
  EUR  75.546 (onder voorwaarden)
 • Ouder(s)
  EUR  59.643
 • Broer, zus, neef, nicht, achterkleinkind, kennis
  EUR 2.658
 • Bedrijfsopvolger
  afhankelijk van de waarde van de onderneming

VERDELING NALATENSCHAP

Meestal wordt de erfenis verdeeld, nadat de aanslag erfbelasting is opgelegd. Waardevolle bezittingen zijn dan vaak wel al verkocht, maar de opbrengst is geheel of gedeeltelijk geparkeerd op de ervenrekening. In sommige gevallen worden alvast voorschotten uitgekeerd, maar de uiteindelijk verdeling is nadat de aanslag erfbelasting is opgelegd en er geen bezwaar tegen de aanslag zal worden gemaakt.

Hier kunt u een adviesgesprek aanvragen.

Benieuwd wat SNK | Quality Assistance voor u kan betekenen?

Vraag vrijblijvend een gratis kennismakingsgesprek aanVraag een adviesgesprek aan
Nasreen Karamat Ali

Author Nasreen Karamat Ali

More posts by Nasreen Karamat Ali