Skip to main content
All Posts By

Nasreen Karamat Ali

Wanneer nadenken over de toekomst

nadenken over de toekomst
WANNEER NADENKEN OVER DE TOEKOMST Is er eigenlijk wel een goed moment om na te denken over de toekomst? Deze vraag wordt mij vaak gesteld. Vorige week ontdekte ik in een aantal besprekingen, dat velen denken dat hun situatie goed is geregeld in de wet. Wat voegt een testament dan eigenlijk toe, krijg ik vaker te horen? 'Dat zal ik...
Read More

Notarieel juridisch advies

Ontdek wat een notarieel adviseur voor u kan betekenen.
HET BELANG VAN NOTARIEEL JURIDISCH ADVIES SNK | Quality Assistance is een notarieel juridisch adviesbureau. In eenvoudige woorden leggen wij notariële zaken zo uit, dat duidelijk wordt of uw wensen al zijn geregeld in de wet of dat u aanvullend iets moet laten opnemen in testamenten, levenstestamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten of andere akten. WAT SNK | QA VOOR U WIL...
Read More

Afwikkeling nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap ERFGENAMEN Een erfgenaam wordt na overlijden eigenaar van alle bezittingen en schulden van de overledene en als er meerdere erfgenamen zijn, erven zij samen alle bezittingen en schulden. Als er geen testament is, erven de erfgenamen die in de wet zijn aangewezen alle bezittingen en schulden. Als er wel een testament is, zijn de erfgenamen...
Read More

Wanneer naar de notaris?

WANNEER GA IK NAAR DE NOTARIS De notaris is de enige jurist die notariële akten mag tekenen. Elke notariële akte heeft bijzondere kracht, want elke akte heeft: Bewijskracht, dat wil zeggen het valt niet te ontkennen dat de afspraken bestaan; en Executoriale kracht, dat wil zeggen dat de afspraken gemaakt in de akte, kunnen worden afgedwongen zonder dat nog een…

Read More

Huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract

huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract
WAT JE KUNT REGELEN VOOR DE RELATIE Huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract? Samenwonen, een geregistreerd partnerschap of trouwen? Dat zijn de drie smaken en het is handig om te weten wat de verschillen zijn en waarom je voor het één of juist voor het ander kiest. Uiteraard spelen emotionele redenen hierbij een grote rol, maar het is ook goed om de...
Read More

Juridisch advies

JURIDISCHE WENSEN DIE WIJ ALLEMAAL HEBBEN Wij hebben juridische wensen als het om de overgang van ons vermogen gaat, bij leven en bij overlijden. Wij willen dat het vermogen precies op de voor ons juiste plek terecht komt en wij willen bij de overgang zo weinig mogelijk belasting betalen. Wellicht goed om tijdig  juridisch advies in te winnen, want......... HOE...
Read More

Testamenten

TESTAMENTEN OPSTELLEN Nog niet eens zo heel lang geleden was in Nederland het gezin de hoeksteen van de samenleving. Een gezin dat meestal bestond uit een man en een vrouw met twee of drie kinderen, allen geboren uit datzelfde huwelijk. In de generatie daarvoor was dat wezenlijk niet echt anders, met als enige verschil dat uit dat huwelijk soms zeven...
Read More

De erfenis

DE ERFENIS U kunt te maken krijgen met een erfenis na overlijden van een dierbare. Na overlijden erven erfgenamen alle bezittingen van de overledene. De bezittingen en schulden zijn dan eigendom van de erfgenamen samen en die kunnen alleen nog samen over de nalatenschap beschikken. NOODZAKELIJKE STAPPEN INGEVAL VAN EEN ERFENIS De erfgenamen moeten grofweg drie (3) zaken regelen als...
Read More

Levenstestament

LEVENSTESTAMENT OF LEVENSVOLMACHT Een levenstestament is een volmacht, vaak opgenomen in een notariële akte. In deze akte wijst u een of meer gevolmachtigden aan voor het geval u zelf tijdelijk of blijvend, niet in staat bent om uw eigen zakelijke en ook persoonlijke belangen te behartigen. WANNEER IS EEN LEVENSTESTAMENT BELANGRIJK Zoals wij onze klanten vaak voorhouden is het levenstestament,...
Read More