Skip to main content

De afwikkeling van een nalatenschap

ERFGENAMEN

Een erfgenaam wordt na overlijden eigenaar van alle bezittingen en schulden van de overledene en als er meerdere erfgenamen zijn, erven zij samen alle bezittingen en schulden. Als er geen testament is, erven de erfgenamen die in de wet zijn aangewezen alle bezittingen en schulden. Als er wel een testament is, zijn de erfgenamen meestal in dat testament aangewezen.

Elke erfgenaam heeft drie keuzes:

  1. De nalatenschap zuiver aanvaarden;
  2. De nalatenschap beneficiair aanvaarden;
  3. De nalatenschap verwerpen.

De keuzes 1 en 2 hebben vooral te maken met de aansprakelijkheid voor schulden van de overledene. Had de overledene meer schulden dan bezittingen, dan worden de erfgenamen die zuiver aanvaarden ook met hun eigen vermogen aansprakelijk voor het betalen van die schulden. Willen ze dat niet, dan kunnen ze ook beneficiair aanvaarden. Soms moet dat bijvoorbeeld als er minderjarige erfgenamen zijn. Keuze 3 heeft vaak een emotionele reden.

WAT IS EEN TESTAMENT

Een testament is een notariële akte. In deze akte kunt u een of meer erfgenamen of legatarissen aanwijzen die uw vermogen erven na uw overlijden.

LEGITIEME

Sommige erfgenamen, uw kinderen, hebben recht op een bepaald gedeelte van de erfenis, ook al is er geen goede relatie meer. In de wet worden zij legitimarissen genoemd en zij hebben recht op hun legitieme. De legitieme is de helft van het deel waar zij recht op zouden hebben gehad. Legitimarissen hebben vijf jaar de tijd om de legitieme in te roepen. Na vijf jaar vervalt hun recht.

LEGATEN

Het is ook mogelijk om legaten op te nemen in een testament. Een legataris heeft dan na het overlijden recht op een specifiek aangewezen goed of op een bepaald bedrag of percentage van de nalatenschap in geld. Een legataris die geld krijgt, kan alleen aangewezen worden in een testament, maar sommige goederen kunnen ook in een codicil worden gelegateerd. Een codicil is een soort mini-testamentje dat u zelf met de hand schrijft en waarop de datum van ondertekening en uw handtekening staat.

EXECUTEUR

Heeft u er al over nagedacht wie uw nalatenschap moet afwikkelen? Het is verstandig om in uw testament direct een executeur aan te wijzen. De bevoegdheden van de executeur geeft u aan in uw testament. De executeur kan bijvoorbeeld de begrafenis regelen, maar ook de afwikkeling van uw nalatenschap. De executeur die de nalatenschap mag regelen kan de schulden voldoen, legaten afgeven, bankrekeningen beheren. Goederen uit de nalatenschap mag de executeur verkopen als de bevoegdheid daartoe expliciet is opgenomen of als de verkoop noodzakelijk is om schulden te kunnen voldoen.

TESTAMENTEN WIJZIGEN OF HERROEPEN

Een testament kan altijd worden gewijzigd (herroepen) als u het anders zou willen regelen. Het laatste testament op het moment van overlijden is geldig.

Laat u niet verrassen op het verkeerde moment en wees voorbereid! Ik hoop persoonlijk te mogen adviseren in een gesprek waar u veel aan zal hebben!

Benieuwd wat SNK | Quality Assistance voor u kan betekenen?

Vraag vrijblijvend een gratis kennismakingsgesprek aanVraag een adviesgesprek aan

Nasreen Karamat Ali

Author Nasreen Karamat Ali

More posts by Nasreen Karamat Ali